Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
31 stycznia 2020
ZAŁATWIANIE SPRAW - EPUAP
W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku

 

 


INFORMACJE OGÓLNE

LINK DO ePUAP

    W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl.
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.
Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
Akceptowalne formaty załączników to: *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.jpg, *.bmp, *.tif, *.gif, *.pdf, *.zip
Zalecaną przeglądarką do obsługi jest Internet Explorer. W przypadku korzystania z innej przeglądarki niż Internet Explorer należy zastosować ustawienia:

    Firefox:

        Otworzyć przeglądarkę Firefox.
        W polu adresy wpisać: about:config (wyświetli się ostrzeżenie, akceptujemy).
        Wyszukać "pdfjs.disabled".
        Zmienić wartość logiczną z "false" na "true".
        Uruchomić ponownie przeglądarkę.

    Chrome:

        Otworzyć przeglądarkę Chrome.
        W polu adresu wpisać: chrome://plugins/
        Wyszukać "Chrome PDF Viewer" i nacisnąć "Wyłącz".
        Wyszukać "Adobe Reader" i nacisnąć "Włącz".
        Uruchomić ponownie przeglądarkę (jeśli przeglądarka nie wykrywa dodatków Adobe Reader (mogła być  
        zainstalowana po wcześniejszej instalacji Adobe Reader) należy zainstalować ponownie Adobe Reader.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP