Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
31 stycznia 2020
ZAŁATWIANIE SPRAW - EPUAP
W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku

 

 


INFORMACJE OGÓLNE

LINK DO ePUAP

    W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl.
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.
Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
Akceptowalne formaty załączników to: *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.jpg, *.bmp, *.tif, *.gif, *.pdf, *.zip
Zalecaną przeglądarką do obsługi jest Internet Explorer. W przypadku korzystania z innej przeglądarki niż Internet Explorer należy zastosować ustawienia:

    Firefox:

        Otworzyć przeglądarkę Firefox.
        W polu adresy wpisać: about:config (wyświetli się ostrzeżenie, akceptujemy).
        Wyszukać "pdfjs.disabled".
        Zmienić wartość logiczną z "false" na "true".
        Uruchomić ponownie przeglądarkę.

    Chrome:

        Otworzyć przeglądarkę Chrome.
        W polu adresu wpisać: chrome://plugins/
        Wyszukać "Chrome PDF Viewer" i nacisnąć "Wyłącz".
        Wyszukać "Adobe Reader" i nacisnąć "Włącz".
        Uruchomić ponownie przeglądarkę (jeśli przeglądarka nie wykrywa dodatków Adobe Reader (mogła być  
        zainstalowana po wcześniejszej instalacji Adobe Reader) należy zainstalować ponownie Adobe Reader.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP