Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19 maja 2020
WOLNE STANOWISKA W 25 BRYGADZIE KAWALERII POWIETRZNEJ (JW. 4391 TOMASZÓW MAZOWIECKI)

Informujemy, że  25 Brygada Kawalerii Powietrznej posiada wolne stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych , kwalifikacje planowane na kolejny miesiąc odbędą się w dniach 05 i 19 czerwca 2020r.

Kandydat powinien posiadać:

— dokument tożsamości — książeczkę wojskową;

— dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

— zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

— strój sportowy;

— przybory piśmiennicze;


Sprawy organizacyjne:

Termin stawiennictwa 05 i 19 czerwca 2020r., godz. 08.30, JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.

W związku z niezmienną sytuacją epidemiczną związaną z Coyid-1 9 i potrzebą ograniczenia ryzyka jego rozprzestrzeniania podczas realizacji procesu kwalifikacyjnego konieczne jest posiadanie przez każdego kandydata maseczki/opaski ochronnej zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczek ochronnych.

Na kwalifikacje przyjmowanych będzie maksymalnie 5 osób po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Kandydaci, którzy nie uzgodnią swojego przyjazdu z członkami komisji kwalifikacyjnej nie zostaną przyjęci.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanym  numerem telefonu   261-167-714

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP