Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
7PBOT

      Zadaniem 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej (7PBOT) jest obrona  i wsparcie lokalnej społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych.

Docelowo liczba żołnierzy 7 PBOT będzie liczyć ok. 1000 osób. Dowództwo Brygady mieści się w Gdańsku na ul. Słowackiego 5. Do końca 2018r.  zaplanowano utworzenie bataliony lekkiej piechoty w  Malborku oraz pododdziału wsparcia i zabezpieczenia w Gdyni. W miesiącu wrześniu planowane jest przeprowadzenie pierwszego szesnastodniowego szkolenia podstawowego tzw. "16-tki" zakończonego uroczystym złożeniem przysięgi wojskowej na terenie garnizonu Gdańsk.  Szkolenie to jest przeznaczone dla ochotników do terytorialnej służby wojskowej  którzy nie pełnili wcześniej czynnej służby wojskowej.

W ramach 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej istnienie także możliwość pełnienia zawodowej służby wojskowej. Informacje można uzyskać pod nr tel.:

261-212-406;
261-212-407;
261-212-410;
261-212-451;
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP