Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty Prawne

                             AKTY PRAWNE NORMUJĄCE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W RAMACH NSR

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej     (Dz. U. 2018 poz. 1459 z późn. zm.);


Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730.

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23; t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60.).

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP