Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej     (Dz. U. 2018 poz. 1459 z późn. zm.);


Rozporządzenie MON z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. 2015, poz. 36);                     

Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. z 2010 Nr 145, poz. 971);

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz.U. 2017 poz. 1497 z późn. zm.);                     

Rozporządzenie MON z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. 2016 poz. 1656)

Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2016r. w sprawie warunków przyznania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. 2016 poz. 510);

Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia trybu, zakresu oraz warunków przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U 2016 poz. 997).    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP