Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Format służby

Służba w ramach NSR realizowana będzie w oparciu o przydział kryzysowy nadawany na okres od dwóch do sześciu lat, z możliwością jego ponownego przedłużenia, nie dłużej jednak niż łącznie na okres piętnastu lat.
Służba ukierunkowana będzie na realizację ustalonego programu szkolenia, obejmującego udział w  ćwiczeniach wojskowych rotacyjnych, których czas nie może przekroczyć 30 dni w roku kalendarzowym.
Terminy odbywania tych ćwiczeń wynikać będą z  opracowanego raz w roku wykazu (grafiku), ustalonego odpowiednio wcześniej przez dowódcę jednostki wojskowej, co pozwoli na łatwe wkomponowanie tych terminów w życie zawodowe i rodzinne.
Szkolenie w ramach ćwiczeń wojskowych będzie podzielone na trzy etapy:

    W pierwszym każdy żołnierz będzie mógł doskonalić swoje indywidualne umiejętności ogólnowojskowe i specjalistyczne,
    Drugi etap to szkolenie zgrywające żołnierzy w pododdziałach, grupach i zespołach,
    Trzeci etap zapewnia doskonalenie zdobytych dotychczas umiejętności i uzupełnienie w tym zakresie wymaganej wiedzy.

W trakcie służby żołnierz NSR będzie miał możliwość podwyższenia kwalifikacji oraz stopnia wojskowego, a także będzie mógł zdobyć przepustkę do udziału w misjach zagranicznych oraz wstąpić do służby zawodowej.

 

 


Zobacz także:

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP