Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Godziny urzędowania


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GDAŃSKU
ul. Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
***
tel.:   261-213-330

fax.:  261-213-303
e-mail:  wkugdansk@ron.mil.pl

Poniedziałek : 07.30 - 15.30
Wtorek : 07.30 - 15.30
Środa : 07.30 - 15.30*
Czwartek : 07.30 - 15.30
Piątek : 07.30 - 15.30

* Do odwołania 


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gdańsku

przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji
w każdy poniedizałek w godz. 13.00 - 16.00 lub inny dzień pracy
po wcześniejszym umówieniu spotkania z Referentem prawno - administracyjnym.

 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku

przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji
w każdy poniedziałek w godzinachod 13:00 do 16:00 lub inny dzień pracy
po wcześniejszym umówieniu spotkania w Sekretariacie.


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gdańsku informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych". Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP