Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy

             W ramach ćwiczeń wojskowych planowane jest powołanie na kursy przeszkalania kadr rezerwy żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, którzy ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym:


•    Na kursy oficerskie kierowani będą wyłącznie żołnierze rezerwy posiadający  wykształcenie wyższe,  którzy  odbyli  czynną służbę wojskową
i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne.  Jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i nie figurują w rejestrze karanych.

•    Na kursy podoficerskie w pierwszej kolejności powoływani będą żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową,( w pierwszej kolejności tych, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową),  posiadają nadane  przydziały mobilizacyjne i nie figurują w rejestrze karanych.  Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie  specjalności  wojskowej  lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, powoływani będą żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.
Na kursy podoficerskie w Korpusie Osobowym Medycznym – ratownik medyczny SW 40H21 powoływani będą żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, którzy   posiadają uprawnienia ratownika medycznego.

     

 Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin

Ilość do powołania

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
00-910 Warszawa
al. Chruściciela 103

oficerski doskonalący

oficer sztabu bat.ochr.

20B01

07.10-05.12.2019r.

1

SZKOŁĄ PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
61-716 Poznań
ul. Bukowska 34

podoficerski

ratownik medyczny

40H21

02.09-15.11.2019r.

1

KURSY OFICERSKIE – WOLNE MIEJSCA

           W związku z planowanym kursem oficerskim w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu w terminie 11.09-06.12.2019r. w Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej, w Korpusie Medycznym oraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej, osoby zainteresowane odbyciem kursu oficerskiego powinny do dnia 30 kwietnia 2019r. złożyć do WKU w Gdańsku wnioski w sprawie ochotniczego powołania na przeszkolenie wojskowe.

Powołanie dotyczy:
a)    żołnierzy rezerwy, którzy posiadają odpowiednio do rodzaju kursu wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karanych
b)    osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którzy posiadają odpowiednio do rodzaju kursu wykształcenie prawnicze lub medyczne i nie figurują w rejestrze karnych

          Złożone wnioski zostaną rozpatrzone, odpowiednio w zależności od rodzaju kursu, w porozumieniu z organami Żandarmerii Wojskowej, Departamentem Wojskowej Służby Zdrowia, Prokuratury i Sądownictwa wojskowe, a informacja w sprawie zakwalifikowania się na kurs oficerski zostanie przekazana w terminie do 30 maja 2019r.
          Dodatkowych informacji dotyczących kursu oficerskiego można uzyskać
          pod nr tel. 261 213 322

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP