Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NCBC

 

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) to wyspecjalizowana, elitarna jednostka podległa Ministrowi Obrony Narodowej, odpowiadająca za kluczowe obszary związane z kryptologią i cyberbezpieczeństwem.

Kompleksowe i systemowe podejście do kwestii cyberbezpieczeństwa wymaga, aby eksperci odpowiedzialni za zabezpieczanie teleinformatyczne i kryptologiczne funkcjonowali wspólnie z ekspertami odpowiadającymi za zakupy sprzętu i oprogramowania oraz zestawienie i bieżące utrzymanie resortowych sieci i systemów.

Do zadań Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni należy w szczególności:

  • prowadzenie badań, projektowanie, budowa, wdrażanie, użytkowanie oraz ochrona narodowych technologii kryptologicznych;
  • wytwarzanie nowych produktów dla państwa przez zespolenie potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych i kryptograficznych;
  • realizacja zadań w zakresie kryptologii zleconych, za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, przez inne organy państwa lub administracji publicznej.

NCBC prowadzi także działalność naukowo-edukacyjną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową oraz opiniodawczą.

Ulotka Informacyjna

Realizacja Cyber.mil.pl w I kwartale

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP