Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Niezbędne dokumenty

Żołnierz rezerwy wniosek składa bezpośrednio do Wojskowego Komendanta Uzupełnień .
Żołnierz czynnej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.
Wniosek (do pobrania tutaj) powinien być uzasadniony.

Do wniosku dołącza się (wykaz dokumentów):

 1. życiorys;
 2. odpis skrócony aktu urodzenia;
 3. odpis, uwierzytelnioną kopię lub - po okazaniu oryginału - kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły o pobieraniu nauki, jeżeli osoba składająca wniosek się uczy;
 4. odpisy, uwierzytelnione kopie lub - po okazaniu oryginału - kopie posiadanych świadectw pracy;
 5. uwierzytelnioną kopię lub - po okazaniu oryginału - kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;  
 6.  zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, jeżeli osoba składająca wniosek jest pracownikiem;
 7. inne dokumenty majace wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, np. certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół lub kursów.

 


Zobacz także:

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

  
 • BIP