Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Opłata skarbowa

Wysokość opłat skarbowych

  • Opłata skarbowa za wydanie duplikatu książeczki wojskowej wynosi 28 zł,
  • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej dla osób zameldowanych na pobyt stały za granicą wynosi 46 zł.

Opłatę skarbową można uiścić dokonując wpłaty na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 
UWAGA!!! Zmiana numeru rachunku bankowego Urzędu Miasta Gdańsk
Wpłat należy dokonywać na poniższy numer rachunku:

Numer rachunku bankowego:

URZĄD MIASTA GDAŃSK
31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

tytułem: Opłata skarbowa za wydanie duplikatu książeczki wojskowej

          lub zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP