Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Potrzebne dokumenty

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
o    Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
o    Dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);
o    Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
o    Dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie  o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
o    Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
o    Dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia
(w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
o    Książeczkę wojskową.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP