Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Proces naboru

Nabór do służby ma charakter otwarty i jest oparty na konkurencji. Ogólne kryteria naboru są takie same, ale testy i sprawdziany dla kandydatów mogą się od siebie różnić w zależności od specyfiki jednostki.

                                                   Proces naboru krok po kroku:

 •     Kandydaci po złożeniu wniosku w sprawie zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w  ramach 
      Narodowych Sił Rezerwowych zostaną zapoznani z warunkami tej służby oraz prawami i obowiązkami;
 •     Zostaną przyjęte i sprawdzone dokumenty potwierdzające określone wymagania, w tym posadane 
      kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz inne umiejętności;
 •     Zostanie przeprowadzona wstępna kwalifikacja w zakresie przydatności do służby w Narodowych Siłach
      Rezerwowych;
 •     Kandydaci będą podlegać przeprowadzeniu niezbędnych czynności wyjaśniających, w tym badań lekarskich i
      psychologicznych oraz postępowania sprawdzającego;
 •     Kandydaci zostaną skierowani do dowódcy jednostki wojskowej, w której będzie kontynuowana procedura
      kwalifikacyjna obejmująca: sprawdzian z wychowania fizycznego, rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzenie
      poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego;
 •     Po pozytywnym zakończeniu procedury kwalifikacyjnej i zaakceptowaniu kandydatury, Kandydat podpisze
      kontrakt z dowódcą jednostki wojskowej na wybrane stanowisko służbowe w tej jednostce;
 •     Kandydat otrzyma od Wojskowego Komendanta Uuzpełnień przydział kryzysowy - stając się jednocześnie
      żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

  
 • BIP