Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
przeniesienie do rezerwy

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności "A" lub "D", po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

W celu uzyskania potwierdzenia tego faktu w książeczce wojskowej, można po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku lub siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniach jej urzędowania.

Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej następuje z mocy ustawy.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności "E", zostają skreślone z ewidencji wojskowej i w związku z tym nie podlegają w ogóle obowiązkowi czynnej służby wojskowej. Również te osoby będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP