Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przeznaczenie Narodowych Sił Rezerwowych

Wzorem innych państw NATO żołnierze rezerwy pełniący służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przeznaczeni będą głównie do wzmocnienia potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału tych jednostek w:

 •    zwalczania klęsk żywiołowych i ich skutków,                          
 •    przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego,
 •    realizacji zadań poza granicami kraju,
 •    działaniach antyterrorystycznych,
 •    ochronie mienia,
 •    akcjach poszukiwawczych,
 •    wzmocnienia jednostek wojskowych w celu przyjęcia 
     uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, 
     modernizacji bazy szkoleniowej, przeprowadzenia
     remontu i rozkonserwowania sprzetu, pobierania
     zapasów,
 •    oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i
     niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich 
     unieszkodliwianiu.

Podstawowym źródłem tworzenia zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych będą żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojkowej oraz dotychaczasowi żołnierze rezerwy. Ochotnicy, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a zainteresowani są tą formą słuzby będą kierowani do słuzby przygotowawczej.


 

Zobacz także:

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

  
 • BIP