Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
studia medyczne

Oferta dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Dla kogo:
 
Studia te adresowane są do absolwentów szkół średnich (posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych), chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach Wojska Polskiego oraz pragnących zdobyć wykształcenie wyższe, podnieść swoje kwalifikacje, by w przyszłości zostać oficerem WP:

  • w zawodzie lekarza - dotyczy kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego od pierwszego roku.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP