Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STUDIA WOJSKOWE

Dla kogo:

Studia adresowane są do absolwentów szkół średnich (posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych), pragnących zdobyć wykształcenie wyższe oraz chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach Wojska Polskiego, zdobywając ciekawy zawód - oficera WP.

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze kierownika (dowódcy) zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, jak również przygotowanie do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej do szczebla plutonu. Gwarantują słuchaczom zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP