Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium Oficerskie

Kandydaci na żołnierzy zawodowych podejmujący naukę na uczelniach wojskowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką. Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.

O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba:

 • Posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie
 • Niekarana sądownie
 • Posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej
 • Posiadająca wiek co najmniej osiemnaście lat
 • Posiadająca świadectwo dojrzałości lub tytułu zawodowy magistra ( równorzędny) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w ramach Studium Oficerskiego
 • Ukończone przeszkolenie wojskowe w przypadku studentów uczelni medycznych

Rozpoczęła się rekrutacja do 3 miesięcznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr do 24 stycznia 2020r. roku za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczono na stronie uczelni: www.awl.edu.pl

Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdańsku lub telefonicznie pod numerem: 261 213 324

Z dniem 25.01.2020r. zakończono przyjmowanie wniosków od kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego Akademii Wojsk Lądowych we WrocławiuRozpoczęła się rekrutacja do dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w tym dla potrzeb Wojsk Obrony Terytorialnej

Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr do 29 maja 2020r. roku za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczono na stronie uczelni: www.awl.edu.pl

Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdańsku lub telefonicznie pod numerem: 261 213 324

 

Rozpoczęła się rekrutacja do dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr do 30 października 2020r. roku za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczono na stronie uczelni: www.amw.gdynia.pl

Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdańsku lub telefonicznie pod numerem: 261 213 324


Decyzja nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz.138).

Pobierz decyzję

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

  
 • BIP