Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA INFORMACJE PODSTAWOWE!

 

Jeżeli jesteś młodą, ambitną osobą, o dobrym stanie zdrowia, chcącą się rozwijać
i jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje, nie posiadasz jakiegokolwiek przeszkolenia wojskowego, Twoim marzeniem jest przygoda z wojskiem
i chciał(a)byś to urzeczywistnić – nic prostszego, już dziś złóż wniosek
w swoim WKU o powołanie do nowego rodzaju służby przeznaczonej dla ochotników tj. służby przygotowawczej.

   Oferta ta jest skierowana do osób które, po ukończeniu nauki będą chciały zostać przeszkolone przez wojsko i wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych, bądź później do armii zawodowej. Możesz również na tym zakończyć swoją przygodę z wojskiem i zostać przeniesiony(a) do rezerwy.

   Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną
i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. 

   Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. oficerów – uczelnie wojskowe;
 2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
 3. szeregowych – ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe.


   Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł: podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera, kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera, elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.


   Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
 2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
 3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

   
   Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

   Podczas odbywania służby przygotowawczej będziesz otrzymywać również odpowiednie uposażenie (wynagrodzenie) w korpusie osobowym:

 • Oficerów - 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 2466 zł
 • Podoficerów - 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1644 zł
 • Szeregowych - 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1333 zł

   Po ukończeniu służby przygotowawczej i przeniesieniu do rezerwy otrzymasz również stosowną odprawę.

 Dane adresowe ośrodków szkolenia:

WOJSKOWE OŚRODKI SZKOLENIOWE

 

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
61-716 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90
Tel. 261 575 210 www.cswlpoznan.wp.mil.pl

 

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
75-903 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66
Tel. 261 456 218 www.cssp.wp.mil.pl

 

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
76-271 Ustka
Tel. 261 231 284 www.csmw.wp.mil.pl

 

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
25-205 Kielce, ul. Wojska Polskiego 300
Tel. 261 174 300 www.cpdmz.wp.mil.pl

 

Wojskowe Centrum Szkolenia Medycznego
90-646 Łódź, ul. 6 sierpnia 92
tel. 261 444 387 www.wckmed.wp.mil.pl

 

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 267 
Tel. 261 353 333 www.zw.wp.mil.pl

 

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
87-100 Toruń, ul. Sobieskiego 36
tel. 261 432 310 www.csaiu.torun.pl

 

Centrum Szkolenia Logistyki
86-300 Grudziądz, ul. Bema 16
tel. 261 482 517 www.cslog.wp.mil.pl

 

Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego
08-521 Dęblin, ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
Tel. 261 518 102 www.csil.wp.mil.pl

 

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2
tel. 261 883 312 www.cslii.wp.mil.pl

 

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
50-961 Wrocław, ul. Obornicka 108
Tel. 261 657 121 www.cswiich.wp.mil.pl

 TERMINY W 2020ROKU

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

  
 • BIP