Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia na rzecz obrony :: PM-1

 SPRAWOZDAWCZOŚĆ PM-1


Obowiązek wypełniania druków sprawozdawczych PM-1 nakładany jest na wytypowane przez terenowe organy administracji wojskowej na:

 • podmioty gospodarcze,
 • osoby prawne,
 • terenowe organy administracji publicznej posiadające pojazdy samochodowe i maszyny mogące być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony.

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012r. poz. 591 z późniejszymi zmianami). Jednostki sprawozdawcze zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania na formularzu PM-1, według stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego i przesłania go do właściwej terytorialnie wojskowej komendy uzupełnień w 1 egzemplarzu do dnia 15 lutego następnego roku. Druki PM-1 każdego roku wysyłane są do posiadaczy pojazdów samochodowych i maszyn do końca roku sprawozdawczego.
 
 
Druk PM-1 można pobrać  tutaj  lub w zakładce  .:: Wzory druków ::.   
Objaśnienia do "Sprawozdania PM-1"  do pobrania tutaj  lub w zakładce  .:: Wzory druków ::.

Do WKU w Gdańsku sprawozdanie to można przesłać na jeden z poniższych sposobów:

 • pocztą na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 253; 80 – 018 Gdańsk;
 • faxem na numer: 261 213 303;
 • pocztą elektroniczną na adres: wkugdansk(at)ron.mil.pl

zamiast (at) prosimy wpisać @

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

  
 • BIP