Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
wzory druków
Nazwa druku Format *.pdf Format *.doc
Zawiadomienie o utracie / zniszczeniu książeczki wojskowej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stosunku do służby wojskowej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej
Wniosek o zawarcie kontraktu w ramach NSR
Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej
Wniosek o powołanie do odbycia okresowej służby wojskowej
Kwestionariusz osobowy kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej  
Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej - podoficerowie
Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej - szeregowi
Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej - oficerowie
Wniosek o założenie ewidencji wojskowej
Wniosek o wydanie zaświadczenia do uzyskania statusu weterana/poszkodowanego
Sprawozdanie PM-1
Wykaz symboli indeksowych pojazdów samochodowych i maszyn  
Objaśnienia do wypełnienia sprawozdania PM-1  
Wzór wniosku o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej
Wzór wniosku o mundur kombatanta
Wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki
Wzór wniosku o wypłatę zwrotu kosztów przejazdu
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego

 Wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach LA    
 Wniosek w sprawie ochotniczego powołania  na kurs  oficerski/podoficerski    
Oświadczenie o chęci powołania na ćwiczenia żołnierzy rezerwy w trybie ochotniczym   
Formularz wywiadu epidemiologicznego     

 

 


  

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP